Історія відділу

Науково-редакційний відділ «Звід пам’яток історії та культури України. Івано-Франківська область» готує до видання рукопис томів фундаментальної серії книг під назвою «Звід пам’яток історії та культури України» – державного проекту, покликаного сприяти охороні і популяризації історико-культурної спадщини українського народу.

«Звід пам’яток історії та культури України. Івано-Франківська область» створений 1 вересня 1990 р. при обласному управлінні культури. Першим його керівником був відомий історик-краєзнавець, активний культурно-освітній діяч, заслужений працівник культури України П. І. Арсенич (1934–2017). Він очолював відділ у 1990–2006 рр. Його заступником у 1990–1994 рр. був краєзнавець, заслужений журналіст України, автор багатотомного видання «Реабілітовані історією» Л. Д. Вардзарук (1930–2015). Від 2006 р. і до 2017 р. посаду керівника займав історик З. Б. Федунків, від 2017 р. і дотепер – історик-краєзнавець Р. М. Гандзюк. До складу колективу входять О. В. Бєлих, О. М. Дуфенюк, І. М. Лотоцька, Г. М. Максимців, М. В. Олійник та В. З. Шуляр.

Підготовка енциклопедичного видання такого плану відповідальна і тривала. Ще в радянські часи було укладено Державний реєстр нерухомих пам’яток України, куди занесені пам’ятки усіх видів загальнонаціонального та місцевого значення, які перебувають під охороною держави. У роки незалежності України списки доповнювали та змінювали, але вони й надалі потребують доопрацювання, адже час, а деколи й людська безвідповідальність часто стають причинами руйнування, незаконних перебудов або і втрати об’єктів культурної спадщини.

Свою роботу над підготовкою тому «Зводу пам’яток» працівники відділу розпочали з укладання на базі згаданого Державного реєстру словників усіх видів пам’яток, які мають увійти до енциклопедії. Для уточнення цих даних потрібні відрядження в населені пункти області, де пам’ятки фотографують та збирають всю можливу джерельну базу, спілкуючись з місцевими краєзнавцями та старожилами. Потім цю інформацією перевіряють і доповнюють у бібліотеках та архівах – і вона стає основою для написання статті про пам’ятку.

Науково-редакційний відділ «Звід пам’яток…» є дослідницькою організацією, яка виявляє, ідентифікує, обстежує, веде фотофіксацію та описує пам’ятки Івано-Франківської області. За необхідності пропонує включити їх у Державний реєстр пам’яток історико-культурної спадщини України. На жаль, сфера дослідження та охорони пам’яток в Україні досі потребує широкого пропагування і підтримки. Не надто багато людей, навіть дорослих, обізнані з тим, які цінні об’єкти культурної спадщини розташовані навколо них.

Зібраний для «Зводу пам’яток…» джерельний матеріал використано під час публікацій науково-популярних і краєзнавчих видань про область з метою популяризації пам’яток і збереження історико-культурного середовища краю, ознайомлення жителів Прикарпаття з історичним надбанням. За останні 10 років видано близько 30 книг історико-краєзнавчого змісту: довідники, путівники, реєстри й описи пам’яток, монографії тощо. Шість із них є пілотними проектами, які увійдуть до томів загальноукраїнської серії Зводу.

У міру своєї компетенції та можливостей відділ сприяє державним і громадським організаціям у встановленні нових пам’ятників, меморіальних дощок, пам’ятних знаків, допомагає складати тексти присвятних написів. Із зібраної бази даних надає інформацію про пам’ятки області на запити центральних і місцевих органів влади. Відділ уклав 20 розширених тематичних списків про пам’ятки області. У процесі підготовки матеріалів для Мистецького арсеналу (на замовлення ОДА) зібрав та відредагував біографії близько 300 найвідоміших в області людей. Цей матеріал буде використаний для видання довідника «Відомі особистості Прикарпаття».