Колектив

МАКСИМЦІВ ГАЛИНА МИХАЙЛІВНА

В. о. керівника НРВ «Звід пам’яток…», старший редактор науковий, філолог.
1997 р. – закінчила філологічний факультет Прикарпатського університету ім. В. Стефаника.
З 1999 р. працює у науково-редакційному відділі.
Співавтор та редактор ряду книг із серії «Зводу пам’яток».

ФЕДУНКІВ   ЗЕНОВІЙ   БОГДАНОВИЧ

Науковий редактор, кандидат історичних наук (доктор філософії), історик-краєзнавець, член Національної спілки краєзнавців, лауреат обласної премії ім. І. Вагилевича.
Закінчив історичний факультет Івано-Франківського державного педагогічного інституту ім. В. Стефаника (1990 р.). З 1990 р. працював у науково-редакційному відділі.
2006–2017 рр. – керівник НРВ «Звід пам’яток…».
З 2018 р. перейшов на постійну роботу на кафедру архітектури і містобудування Інституту архітектури, будівництва та енергетики ІФНТУНГ.
Творчий доробок: 8 авторських книг, 16 книг у співавторстві, ряду наукових та науково-популярних і публіцистичних статей.

БЄЛИХ ОКСАНА ВАСИЛІВНА

Старший редактор науковий, оператор ЕОМ, історик.
1997 р. – закінчила Вище професійне училище № 21, 2005 – історичний факультет Прикарпатського університету ім. В. Стефаника.
З 2001 працює у науково-редакційному відділі.

ЛОТОЦЬКА ІВАННА МИХАЙЛІВНА

Старший редактор науковий, філолог.
2011 р. – закінчила філологічний факультет Прикарпатського національного університету ім. В. Стефаника.
З 2011 р. працює у науково-редакційному відділі.
Співавтор та редактор ряду книг із серії «Зводу пам’яток».

САВЧУК ОКСАНА МИКОЛАЇВНА

Старший редактор науковий, архітектор.
2013 р. – закінчила факультет архітектури туристичних комплексів Івано-Франківського національного технічного університету нафти і газу.
З 2012 р. працює в науково-редакційному відділі.
Автор низки наукових статей, виконавець обмірних креслень, ситуаційних схем, теоретичних реконструкцій цінних історичних об’єктів, фотоілюстративного матеріалу до «Зводу пам’яток».

ШУЛЯР ВІКТОРІЯ ЗЕНОНІВНА

Провідний бухгалтер.
1995 р. – закінчила Український державний лісотехнічний університет.
З 2017 р. працює у науково-редакційному відділі.