Вокзал, поч. 1930-х рр.

Вокзал, поч. 1930-х рр. (архіт., іст.)

/Вул. Привокзальна, 4/

Дільниця Гориш, у південно-західній частині Делятина. Архітектор Тадеуш Ковальський.

Будівля вокзалу є втіленням засад польського народного сти­лю – дворкового, який є різно­видом класицизуючого модерн­ізму і був перенесений на тере­ни Гуцульщини з політично-про­пагандистських мотивів. Харак­терними ознаками того стилю є класицистична тричастинна бу­дова об’ємно-просторової структури будинку, притаманна палацовій архітектурі, портали головних фасадів зі спрощени­ми стилізованими колонами, ви­сокий дах, дахові вікна з лучко­вими сандриками асоціюються з періодом бароко.

Будинок двоповерховий, тричастинний, цегляний з високим дахом. Центральний об’єм – ризаліт значно виступає з площин стін обох фасадів, масивніший за бічні ризаліти, акцентований го­ризонтальним аттиком і високим дахом з вікном типу «кажан» на осі симетрії фасаду з боку колії. Менші, бічні об’єми фланковані виступаючими ризалітами. Вікна мають різну форму (прямокутну і квадратну) і вміщені у один ряд. У вікнах ризаліту другого поверху збережені автентичні діагональні переплетення.

Внаслідок ремонту останніх років втрачено автентичну покрівлю даху, яка відігравала чи не найваж­ливішу роль у ідентифікації цієї цінної історичної споруди. Змінено також і характерний нахил і конфі­гурацію даху ризалітів.

Вокзал є яскравим прикладом регіоналізму у тогочасному громадському будівництві.

Лариса Полішук

Джерела та література:

Czubiński J. Przykłady modernizmu w murowanej architekturze uzdrowiskowej miejscowości Worochta i Tatarów na Huculszczyźnie – zarys problematyki. Teka Kom. Arch. Urb. Stud. Krajobr. // OL. PAN. 2008. – А. 174–195.

Poświęcenie nowego dworca kolejowego w Tatarowie. – Stanisławów , 1932. – 22 сzerwca.